Beste trainers, leiders en spelers,

Bij deze doen wij nog 1x een dringende oproep om de kleedkamers en velden schoon en opgeruimd achter te laten!!

Wij vragen jullie de onderstaande 3 regels na te leven en te respecteren:

  1. kleedkamer en velden schoon en opgeruimd betreden en schoon en opgeruimd achterlaten;
  2. na afloop van de training of wedstrijd alle losse doeltjes van het veld af en terugzetten op de daarvoor bedoelde plaatsen;
  3. bij aantreffen niet opgeruimde kleedkamers en/of velden onmiddellijk een melding naar bestuur@svzw.nl

Wij rekenen op jullie medewerking en hopen daarmee dat wij niet genoodzaakt zijn om andere maatregelen te nemen.

Bestuur SVZW