Aanvulling staf SVZW 2

Zoals reeds eerder bekend is gemaakt gaat Herald Landeweerd komend seizoen SVZW 2 onder zijn hoede nemen.

Herald zal komend seizoen geassisteerd worden door Arjan Gerritsen en René Roosink is bereid gevonden als leider/assistent-scheidsrechter
te fungeren. Arjan heeft in het verleden zo’n 250 wedstrijden in SVZW 1 gespeeld. René Roosink is voorheen jarenlang als assistent-scheidsrechter
bij SVZW 1 betrokken geweest. De heren hebben op hun (technisch) gebied ruime ervaring.

Arjan Gerritsen2          Rene Roosink

Arjan Gerritsen                                       Rene Roosink
Assistent trainer                                     Leider en assistent scheidsrechter