Niet trainen op besneeuwd (kunst) gras

De consul geeft aan dat er tot nader bericht niet getraind mag worden op besneeuwd (kunst) gras.

Na vrijgave van de velden geldt:
Voor wat betreft de temperaturen blijkt het de komende tijd mee te vallen en geldt voor een ieder gezond verstand te gebruiken.
Mochten de gevoelstemperaturen van dien aard zijn dat het voor met name de jongste jeugd niet prettig is om te trainen, dan dienen
de trainers hiervoor zelf hun verantwoordelijkheid te nemen.