Drukbezochte nieuwjaarsreceptie (Foto’s)

De nieuwjaarsreceptie van zaterdag 2 januari jongstleden was zeer druk bezocht. Naast de uitgenodigde Ereleden, Burgemeester en Wethouders, raadsleden, buren,  vertegenwoordigers van  Juventa, Blauw Zwart, Beukersweide en de Wierdense IJsclub , waren er zeer veel leden op deze receptie afgekomen.

Bekijk hier de fotoreportage

De belangrijkste punten uit de speech van Jan Erik:

Voorzitter Jan Erik stond stil bij de gebeurtenissen van het afgelopen (halve) seizoen, waarbij ons helaas een aantal trouwe leden zijn ontvallen. Een  minuut stilte volgde voor de overledenen Albert Grooters, Harry Beunk, Jan Bosma, Arie Boerema en Gerrie Kruiskamp.

Een aantal noemenswaardige momenten en activiteiten werden door de voorzitter ter sprake gebracht. Zo was er op 4 juli de wedstrijd van SVZW 1 tegen Heracles. Tevens werd bekend gemaakt dat Heutink Primair Onderwijs als sponsor betrokken blijft bij SVZW maar niet meer in de hoedanigheid van (gezamenlijk) hoofdsponsor. Als nieuwe (mede) hoofdsponsor werd De Wever gepresenteerd, waarmee Bertus Heutink opnieuw zijn betrokkenheid en warmte met SVZW toont, zij het nu onder een “eigen naam”. Heutink Primair Onderwijs blijft verbonden met SVZW als  Businessclub sponsor, bordsponsor en tevens shirtsponsor van onze F1. De nieuwe shirts voor zowel SVZW 1 als SVZW F1 werden “onthuld”.  De combinatie De Wever en NIJWA staat garant voor de komende drie jaar hoofdsponsoring.

De voorzitter verwees in de toespraak ook naar de presentatiegids van SVZW en bedankte alle vrijwilligers en Topic voor deze geweldige uitgave. Ook werd de vrijwilligersavond als zeer geslaagd beschouwd. Op de ledenvergadering werden de heren Freddy Nijhof, Gerrit Schapink en Jan Bosch bedankt voor hun jarenlange inzet voor SVZW en benoemd tot ereleden. Helaas hebben we tussentijds afscheid genomen van hoofdtrainer Geert Veldhuis. Deze sympathieke man lukte het niet om het gewenste succes te behalen.  Op vrijdag 13 november was er de geweldige toneelvoorstelling van Spölt Veur Ziene Wille, maar helaas werd deze avond overschaduwd door de treurige aanslagen in Parijs.

Johan Witten en Jan Meijer ontvingen uit handen van de voorzitter de vrijwilligersspeld voor hun jarenlange inzet voor het schoolvoetbal, waarvan afgelopen jaar de 40e editie plaatsvond op ons mooie complex. Jan Meijer was er vanwege privé omstandigheden helaas niet bij maar kreeg deze waarderingsspeld later thuis opgespeld door Jan Erik.

Met de SSW/SAWE is inmiddels een extra voetbalveld gerealiseerd en Jan Erik wist te melden dat de o zo vaak besproken kleedkamerproblematiek hoog op de agenda staat. Beide partijen weten dat er echt wat moet gebeuren, alleen over de invulling verschilt de SAWE van mening met SVZW. Wordt vervolgd.

Als gebruikelijk werden ook wat technische zaken besproken. Zoals bekend heeft Erik Assink inmiddels het stokje overgenomen van Geert Veldhuis en ook volgend seizoen zal hij voor de groep staan. André Slomp en Karel van den Broeke zijn ook volgend seizoen trainers van SVZW2.  Volgend seizoen zal ook een derde team aan de competitie deelnemen. Een trainer daarvoor wordt nog gezocht. Karin Haverkate zal volgend seizoen Vrouwen1 gaan leiden en Ingrid Gasperz blijft trainster van Vrouwen2.  De TC zal later terugkomen op de indeling voor de jeugd. Aan diezelfde TC is Laura Haaksema toegevoegd voor het meisjes- en vrouwenvoetbal.

Onze B2 en dames 4 alsook het 2e team van 35+ werden het afgelopen seizoen kampioen (halve competitie), waarvoor hulde!

Helaas heeft onze wedstrijdsecretaris aangegeven vanwege privé omstandigheden per direct zijn taak te moeten neerlegen. Het bestuur respecteert dit natuurlijk maar betreurt het vertrek van Marco Collet omdat het wedstrijdsecretariaat door hem fijn geregeld was. Het bestuur is bezig met de nieuwe invulling van het wedstrijdsecretariaat.

Inmiddels is de nieuwe sponsorcommissie (Freddy Nijhof, Gerrit Schapink, Boaz Bruggink, Arnoud Weghorst en Johan ten Brinke) voortvarend van start gegaan en buigt zich over de sponsorzaken binnen SVZW.

Als laatste maar zekers niet minder belangrijk deelt Jan Erik mede dat de drankjes deze avond worden aangeboden door Bertus Heutink, Freddy Nijhof, NIJWA  en Jan Dirk Staman (Van de Bosch), waarbij Jan Erik nog even ter sprake brengt dat dezelfde Jan Dirk donderdag hoopt zijn 50e verjaardag te mogen vieren……

Voorzitter  Johan Witten

Jan Meier